SAVE the DATE

משתפת בכמה הזמנות לכנסים שעיצבתי לאחרונה. יש משהו קסום בלעצב הזמנות, זו הזדמנות לתת לעצמי לעוף על עיצוב מחוץ למסגרת, אבל לשמור על הגבולות,   יש בו את המקום היצירתי, החופשי והלא מוגבל אבל חייב להיות תואם למהות הכנס, לנושא ולרעיון. האתגר בלשלב טקסטים טכניים ולהכניס משמעות ואוירה. הזמנה זה לא רק תאריך ושעה הזמנה […]