הזמנת: כבוד

נתינה, יש נתינה של כסף ויש נתינה של אוכל יש חיוך ויש מילה טובה יש נתינה שקשה מכולן נתינה של כבוד   פשוט. לכבד. לתת את התחושה שאת מיוחדת שאני מעריכה אותך שתדעי שאני מכבדת אותך. את מיש את.   עיזבו רגע את הבוס, או את העסקן שעשה לנו פרוטקציה. בואו נתמקד רגע בכבוד כזה […]