ובאו כולם

  ד' אחד בחר בעם אחד לתת לו תורה.   תחם מסגרת, יצק תוכן משמעות, וצורה.   אינסוף דרכים גוונים סוגים, המטרה אחת, ברורה.   פריחה רב- גונית צבעונית שונה מנוגדת, קשורה.   כאיש אחד בלב אחד עליו שכינה שורה.   את העיצוב הזה עיצבתי עבור שער למגזין דף הבית של שמורה. שיהיה לך חג […]