ALTNOY – A piece of inspiration

פרוייקט הנדלן של אלטנוי, הוא פרוייקט הדגל שלי, פרוייקט חכם, שכל חתיכה בו מתחברת לסיפור בצורה מושלמת. קצת רקע: בניין מגורים ברמת אדריכלות מטורפת, במרכז העצבים של ירושלים. ממוקם ברח' פראג בירושלים, רחוב קטן ופנימי בקו התפר בין שכונות גאולה ומרכז העיר. הסטנדרט: רף חדש של איכות ויוקרה ברמת פטיליטיס גבוהה בהרבה מהממוצע. הבנין בן […]