גלות

דמעה ועוד דמעה ועוד אחת, שנה ועוד שנה בחשכת. גלות. חורבן. כליון כמעט. אדם. עיירה. מתי מעט. ארוכה, לא רואים הסוף, סדוקה. כמה שברים לאסוף. אלף כמעט אלפיים. אינסוף אבא, הגיע זמן חשוף.