לגלות את האור בקצה

יש לי חזון, יש לי מטרה. ברורה סלולה. כלים שלי כאן לעזור לי, כדי להגשים את השאיפה   טווה חולמות מתכננת תוכניות, משרטטת מסלול, יודעת איך רוצה שהדרך תראה   מגלה כמה אבנים בדרך שמפריעים לי מציקים ומשבשים מהלכים   יש תוכנית מקבילה לתוכניות שתכננתי שמתכננת בשבילי מסלול שונה   הוא כואב וחשוך המסלול   […]