SKILLS SCHOOL

הפרויקט:

סקיל סקול הינו מרכז לפיתוח כישורי תעסוקה, היוצר סמינרים מלאי תוכן לעובדות הזכאיות לימי עיון על חשבון המעסיק. הסקול נותן כלים מעשיים לעובדות חרדיות במקצועות טכנולוגיים.

האסטרטגיה

מקצועיות – הסקול נותן מענה שמור מול ימי עיון שלהם זכאים עובדי המשק הטכנולוגי. התכנים והתהליך שעוברת בו העובדת הינו מקצועי, ומועבר על ידי מפתחת בכירה במשרד ממשלתי לשעבר. הצלחה – הקורס נותן כלים איך להיות עובדת טובה ביותר בלי להיות קרייריסטית, איך להשקיע בעבודה שלא על חשבון הבית, ונותן את הכלים להצלחה בכל הפלטפורמות. שמורה – הקורס מועבר ע"ע לאה ראם, מייסדת שמורה, ומתבטא בחברה ובתכנים שמורים התואמים לאורך חייה של העובדת החרדית.

הקונספט

זה עובד מצוין. שווה למעסיק. שווה לעובדת. WIN WIN

הסבלנות להקשיב ללב הלקוח, הכושר להבין היטב גם מעבר למילים והיכולת המדהימה להפוך את זה לחגיגה ויזואלית משיבת נפש, זה שילוב נדיר. אצל שרה פוגל הנס הזה קורה כל פעם מחדש... באומנות מופלאה, מציגה לי שרה בויזואל, לא רק את המחשבות שלי, אלא גם את החלומות... לאה ראם מנכל"ית ארגון שמורה

תראי לי עוד ←