כנס שמורה יהיו לרצון

הפרויקט:

כנס אלול מבית שמורה. המיתוג כלל לוגו, בניית שפה עיצובית, הזמנה ושילוט המקום

תראי לי עוד ←